Bách thanh nâu – Northern brown shrike

P5DA8655_L2048

Bách thanh nâu (con mái) – Northern brown shrike (female), Hà Nội, 5/2020

Mô tả:

Bách thanh nâu là loài có kích thước trung bình trong nhóm bách thanh (khoảng 18 cm). Chim có mảng đen lớn ngang mắt, mày trắng, thân trên màu nâu và thân dưới màu nâu nhạt. Chim mái thường có bộ lông nhạt hơn, mày trắng nhỏ hơn, và nhiều vảy nhỏ trên hông.

Description:

Northern brown shrike is medium sized species in shrike group (about 18 cm). It has a distinctive black mask, while supercilium, brown upperparts and buffish underparts. Female has slightly duller plumage, thinner whitish supercilium and fine scale in frank.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bách thanh nhỏ – Burmese shrike

P5DA0644_L2048

Bách thanh nhỏ (con trống) – Burmese shrike (male), Di Linh, 1/2020

Mô tả:

Bách thanh nhỏ là loài có kích thước trung bình trong nhóm bách thanh (khoảng 20 cm). Con trống có đầu đen, thân trên màu nâu hạt dẻ đậm với mảng trắng nổi bật trên cánh đen, cằm đến hết thân dưới trắng, đuôi trên màu đen với viền ngoài đuôi trắng. Chim mái nhạt màu hơn chim trống.

Description:

Burmese shrike is medium sized species in shrike group (about 20 cm). Male has dark head and mask, rufous-chestnut upperparts with distinctive white patch in black wing, whitish chin and underparts and and blackish, strongly white-edged uppertail. Female is duller.

Clips:

Thông tin thú vị:

Bách thanh nhỏ chỉ có hai loài phụ. Trong hình là loài phụ đặc hữu của Việt Nam (khu vực phía Nam Đà Lạt) có đỉnh đầu và gáy đen hơn, màu nâu hạt dẻ thân trên cũng đậm hơn.

Interesting facts: 

There is two subspecies whereas one (in the photo) is endemic subspecies in Vietnam (South of DaLat plateau) which has much darker, blackish-slate crown and nape and darker chestnut upperparts.

Continue reading

Bách thanh vằn – Tiger shrike

T7A01873_L640

Bách thanh vằn (con non) – Tiger shrike (junveline), Hà Nội, 9/2018

Mô tả:

Bách thanh vằn là loài có kích thước nhỏ trong nhóm bách thanh (khoảng 18 cm). Tên của chim đươc đặt theo đặc điểm vằn đỏ nâu với các sọc đen giống hổ trên phần thân trên. Chim có mỏ lớn màu xanh đen, cuối mỏ màu đen, chân đen xám. Con trống có lông đầu xám với vạch mặt nạ đen trong khi con mái có sọc trắng hẹp trên mắt, mảng lông nhạt giữa mỏ và mắt, lông hông trắng đục với các vệt đen, đầu không có màu xám như chim trống.

Description:

The tiger shrike is small sized species in shrike group (about 18 cm). It’ss name derive from the tiger-like pattern of its upperparts which are reddish-brown with blackish bars. It has thick, blue-black bill with a black tip and the legs are grey-black. The male has a grey head with a black mask while the female has a narrow white stripe above the eye, pale patch between the bill and eye and buff-white flanks with black barring and lack the grey and black on the head.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bách thanh đuôi dài – Long tailed shrike

P5DA4665_L2048

Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, Xuân Thủy, 11/2017

Mô tả:

Bách thanh đuôi dài có kích thước trung bình trong nhóm bách thanh (khoảng 25 cm). Chim có mảng đen lớn ngang mắt, cổ họng và ngực trên màu trắng, thân trên, sườn và lông bao đuôi màu nâu hạt dẻ, đuôi đen dài. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

The long-tailed shrike is a typical medium shrike (about 25 cm). It has a prominent broad dark mask through the eye, white throat to upper breast, rufous-chestnut upperparts, frank and vent, and blackish long tail. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading