Bông lau – Sooty-headed Bulbul

A7E08539_L640

Bông lau đít vàng – Sooty-headed Bulbul, Hải Vân, 04/2017

P5DA0158_L640

Bông lau đít đỏ – Sooty-headed Bulbul, Hà Nội, 12/2017

Bông lau là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông đỏ hoặc vàng dưới đuôi

Sooty-headed Bulbul is pretty small bird with grey-brown upperparts and whitish underparts, black head with a small crest, red or yellow patch on the undertail

5D4A0584_L640

T8A_9918_L640

Hồ Tây, 11/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s