Bông lau đít vàng – Southern sooty-headed Bulbul

Bông lau đít vàng –  Southern sooty-headed bulbul, Đà Lạt, 07/2022

Mô tả:

Bông lau đít vàng là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông vàng dưới đuôi

Description:

Southern sooty-headed bulbul is pretty small bird with grey-brown upperparts and whitish underparts, black head with a small crest, yellow patch on the undertail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

5D4A0589_L2048
Bông lau đít vàng –  Southern sooty-headed bulbul, Hải Vân, 04/2017
P5DA1335_L2048
Bông lau đít vàng –  Southern sooty-headed bulbul, Yok Don, 02/2020

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s