Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

T8C_5287_L640

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher (Hanoi, 2018/09)

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Continue reading

Sẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail,

T8B_2166_L640

Sẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail, Hà Nội, 12/2017

Sẻ quạt họng trắng có bộ lông màu nâu đen đậm. Chim có đuôi hình quạt tối màu với đỉnh cuối lông đuôi màu trắng và có sọc trắng trên mắt và ngang cổ. Chim có mỏ ngắn màu đen, cánh dài tối màu. Cả phần thân dưới của chim màu đen pha nâu.

The white-throated fantail has dark brownish black plumage. It has a dark fan-shaped tail, edged in white and white streak above eyes and throat. It has a short black bill, long dark wings. The under-part of the bird is greyish black.

Continue reading

Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush

A7E09256_L640

Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush, Bạch Mã, 8/2017

Khướu bạc má có kích thước từ 23-30 cm. Chúng là loài khướu có kích thước trung bình, bộ lông màu tối và có lông mặt và cổ màu đen tuyền, má trắng.

Black throated Laughingthrush is about 25 cm long. They are dark, medium-sized laughingthrush with black on face and throat and white cheek.

Continue reading

Đớp ruồi Taiga – Taiga flycatcher

IMG_0541_ES_1440-2

Đớp ruồi Taiga (Chim mái) – female Taiga flycatcher, Sơn Trà, 04/2017.

Đớp ruồi taiga là chim di cư có kích thước trung bình (khoảng 11 cm) trong họ Đớp ruồi. Chim có phần thân trên màu nâu với đuôi đen sọc trắng. Chim mái trong mùa sinh sản có phần ngực màu hung với phần thân dưới màu trắng trong khi ngoài mùa sinh sản chim mái có lông màu toàn màu trắng từ cổ họng đến mông. Chim trống có phần lông sát tai và hai bên cổ màu xanh xám. Trong mùa sinh sản cổ họng chim trống màu đỏ cam.

Taiga flycather is a medium sized species (approximately 11 cm) of migratory bird in the family Muscicapidae. It has brown upperpart with a blackish tail flanked by white. The female in breeding season has buffish breast with underparts mostly white while in non-breeding season it is distinctive white from it’s throat to vent. The male has blue-tinged grey ear coverts and sides of the neck. During breeding season male’s throat is orange-red.

Continue reading