Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

P5DA1124_L2048

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher, Di Linh, 2/2020

Mô tả:

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Description:

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Rẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail,

P5DA0152_L2048

Rẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail, Hà Nội, 12/2018

Mô tả:

Rẻ quạt họng trắng có bộ lông màu nâu đen đậm. Chim có đuôi hình quạt tối màu với đỉnh cuối lông đuôi màu trắng và có sọc trắng trên mắt và ngang cổ. Chim có mỏ ngắn màu đen, cánh dài tối màu. Cả phần thân dưới của chim màu đen pha nâu.

Description:

The white-throated fantail has dark brownish black plumage. It has a dark fan-shaped tail, edged in white and white streak above eyes and throat. It has a short black bill, long dark wings. The under-part of the bird is greyish black.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush

A7E09256_L640

Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush, Bạch Mã, 8/2017

Mô tả:

Khướu bạc má có kích thước từ 23-30 cm. Chúng là loài khướu có kích thước trung bình, bộ lông màu tối và có lông mặt và cổ màu đen tuyền, má trắng.

Description:

Black throated Laughingthrush is about 25 cm long. They are dark, medium-sized laughingthrush with black on face and throat and white cheek.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts: