Nuốc bụng vàng – Orange-breasted Trogon

P5DA3105_L2048

Nuốc bụng vàng (con trống) – Orange-breasted Trogon (male), Mã Đà, 8/2018

Mô tả:

Nuốc bụng vàng là một trong ba loài trong họ Nuốc tại Việt Nam. Chim có kích thước khoảng 28 cm. Con trống có lông đầu vàng olive nhạt với vành mắt xanh dương, thân trên màu nâu và nhạt hơn dần về đuôi trong khi lông đầu và thân trên con mái có thêm màu nâu xám, lông trên đuôi màu nâu nhạt. Cả trống và mái đều có ngực da cam, bụng dưới và hông màu vàng sáng, có sọc trắng trên cánh và mỏ xanh dương đậm.

Description:

Orange-breasted trogon is one of three species under the Trogonidae family in Vietnam. It’s size is about 28 cm. The males have a dull olive-yellowish head with a blue ring, rufous  upperparts and with paler rump while the females have additional grey-brown on head and upperparts, pale buffy-brown rump. Both have orange breast, bright yellow lower breast flank, white bars on wing sections, and a dark blue bill.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s