Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul

P5DA4753_L2048

Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul, Sapa, 10/2019

Mô tả:

Bông lau ngực nâu là loài có kích thước trung bình trong nhóm bông lau (khoảng 20 cm). Chim có mào đen ngắn nổi bật trên phần cổ màu trắng, ngực nâu, thân trên và đuôi nâu đậm, thân dưới trắng mờ và lông bao đuôi dưới vàng đậm. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Brown-breasted bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has distinctive black short crest and prominent white throat, brown chest, deep brown upperparts and tail, whitish underparts and deep yellow vent. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

20191021_Fansipan_T9F09739_L2048

20191021_Fansipan_T9F09694_L2048

Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul, Sapa, 10/2019

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s