Hù trán trắng – Spotted owlet

P5DA1814_L2048

Hù trán trắng – Spotted owlet, Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Hù trán trắng là loài có kích thước nhỏ trong nhóm cú (khoảng 20 cm). Chim có lông mày trắng rậm, lòng mắt vàng nổi bật, thân trên màu xám nâu với nhiều điểm trắng, và thân dưới trắng với nhiều sọc nâu trên ngực. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Spotted owlet is small species in owl group (about 20 cm). It has broad white supercilium, distinctive yellow iris, brownish-grey upperparts with white spots and  whitish underparts with heavy brown bars in upper-breast. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Hù trán trắng là một trong một số loài cú có thể săn mồi ban ngày.

Interesting facts:

Spotted owlet is one among few species in owl group can hunt during day time. 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s