Vàng anh Trung Quốc – Black-naped Oriole

T8A_4513_L640

Vàng anh Trung quốc (chim non) – Black-naped Oriole ( juvenile), Hà Nội 10/2017

Vàng anh Trung Quốc có mỏ khỏe màu phớt hông và một vạch đen nhỏ hẹp ngang mắt kéo đến sau cổ. Lông của chim chủ yếu màu vàng với lông cánh ngoài màu tối phần lông đuôi trên màu đen. Chim non có nhiều sọc ở thân dưới.

Black-naped Oriole has a strong pinkish bill and a short and narrow eye-stripe and joining at the back of the neck. It is general yellowish with dark outline wingbar and black upper tail.  The juvenile has a streaked underside.

Continue reading

Vàng anh đầu đen – Black-hooded oriole

P5DA0766_S640

Vàng anh đầu đen (Oriolus xanthornus) là một loài chim trong họ Họ Vàng anh (Oriolidae). Lông của chim nổi bật với hai màu đen và vàng đặc điểm đặc trưng của họ vàng anh. Chim có đầu đen, mỏ đỏ, mắt đỏ, đuôi và vai cánh điểm màu đen.

Black-hooded oriole (Oriolus xanthornus) is a member of the oriole family. It is striking, with the typical oriole black and yellow coloration, red eyes, red bill. It’s plumage is predominantly yellow, with a solid black hood, and black also in the wings and tail center

Continue reading