Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker

P5DA4052_L1024

Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker, Fanxipan, 10/2019

Mô tả;

Chim sâu ngực đỏ là loài kích thước nhỏ trong họ chim sâu (khoảng 9 cm). Con trống và mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và thân trên màu xanh bóng và thân dưới màu nâu đậm với mảng đỏ nổi bật ở ngực và sọc đen ở giữa bụng. Chim mái tương tự các loài khác trong họ chim sâu có thân trên xanh ô liu và thân dưới màu nâu đậm.

Description:

Fire breasted flowerpecker is small bird in flowerpecker group (about 9 cm). Male and female are different. Male has glossy dark greenish-blue, crown and upperparts and buffish underparts with distinctive red breast-patch and black line on belly-center. Female is very similar to other flowerpecker female with dark greenish-olive upperparts and buffish underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chim sâu bụng vạch – Yellow-vented flowerpecker

P5DA6969_L1200

Chim sâu bụng vạch – Yellow vented flowerpecker, Mã Đà, 9/2019

Mô tả:

Chim sâu họng vạch là loài có kích thước trung bình trong nhóm chim sâu (khoảng 10 cm). Chim có thân trên màu xanh ô liu hơi vàng, thân dưới màu trắng với nhiều sọc đậm màu đen, mắt đỏ mỏ lớn hơi cong và lông bao đuôi dưới màu vàng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Yellow vented flowerpecker is medium species in flowerpecker group (about 10cm). It has yellowish-olive upperparts, white underparts with bold blackish streaks, red eyes, large and slightly curved bill, and yellow vent. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading