Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker

P5DA4052_L1024

Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker, Fanxipan, 10/2019

Mô tả;

Chim sâu ngực đỏ là loài kích thước nhỏ trong họ chim sâu (khoảng 9 cm). Con trống và mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và thân trên màu xanh bóng và thân dưới màu nâu đậm với mảng đỏ nổi bật ở ngực và sọc đen ở giữa bụng. Chim mái tương tự các loài khác trong họ chim sâu có thân trên xanh ô liu và thân dưới màu nâu đậm.

Description:

Fire breasted flowerpecker is small bird in flowerpecker group (about 9 cm). Male and female are different. Male has glossy dark greenish-blue, crown and upperparts and buffish underparts with distinctive red breast-patch and black line on belly-center. Female is very similar to other flowerpecker female with dark greenish-olive upperparts and buffish underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s