Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul

P5DA8029_L640

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

Chào mào vàng mào đen là loài chim có kích thước trung trong họ chào mào. Chim có đầu màu đen có mào dựng và có vòng trắng xung quanh mắt. Lông phần còn lại của cơ thể màu vàng với các tông màu khác nhau.

The black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris) is medium-sized member of the bulbul family. The bird’s head is black with permanently erected recurved crest and white rings around their eyes.  The rest of its body is different shades of yellow.

Continue reading