Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush, VQG Bạch Mã 8/2017

A7E09256_L640

Khướu bạc má có kích thước từ 23-30 cm và cân năng từ 64-113 g. Chúng là loài khướu có kích thước trung bình, bộ lông màu tối và có lông mặt và cổ màu đen tuyền, má trắng.

Black throated Laughingthrush is about 25 cm long and 64–113 g in weight. They are dark, medium-sized laughingthrush with black on face and throat and white cheek.

A7E09253_L640

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s