Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush

A7E09256_L640

Khướu bạc má – Black-throated Laughingthrush, Bạch Mã, 8/2017

Mô tả:

Khướu bạc má có kích thước từ 23-30 cm. Chúng là loài khướu có kích thước trung bình, bộ lông màu tối và có lông mặt và cổ màu đen tuyền, má trắng.

Description:

Black throated Laughingthrush is about 25 cm long. They are dark, medium-sized laughingthrush with black on face and throat and white cheek.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts: