Đớp ruồi xanh xám – Verditer Flycatcher

Đớp ruồi xanh xám (con trống) – Verditer Flycatcher (male), Thanh Trì 11/2020

Mô tả:

Đớp ruồi xanh xám là chim có kích thước lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 17 cm). Chim trống có bộ lông rất nổi bật với toàn bộ lông màu xanh da trời nhạt và khoảng đen giữa mắt và gốc mỏ. Chim mái giống như chim trống nhưng lông màu nhạt hơn.

Description:

Verditer flycatcher is large size flycatcher (about 17 cm). The male’s plumage is distinctive with full pale blue and black lores. The female is similar to the male but duller.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher

T8A_5126_L640-2

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher, Hà Nội, 10/2017.

Mô tả:

Đớp ruồi xám nhạt (con trống) có bộ lông màu xanh nhạt đặc trưng và có một sọc đen không liên tục từ mắt đến phần trên của mỏ. Chim có phần thân dưới (từ cổ đến đuôi) màu xám. Chim mái khác chim đực ở phần lưng màu nâu và mặt trên của đuôi màu nâu đỏ

Description:

The male pale blue flycatcher has distinctive pale blue plumage and has a dark discontinuous streak between the eyes and above the bill.  It has greyish underparts from throat to vent. The female is different with brown back and reddish brown upper tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading