Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

T8C_5287_L640

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher (Hanoi, 2018/09)

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Continue reading

Chim di đá – Scaly-breasted Munia

P5DA9615_L640

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Sơn Trà, 1/2018

Chim di đá có phần thân trên màu nâu, mỏ rộng và tối màu, phần thân dưới nổi bật với vảy xếp màu da (từ ngực đến sườn) và đuôi màu nâu.

Scaly-breasted munia has brown upper-part, a dark conical bill, distinctive scale-like feather markings on underpart (from breast to flanks) and a brown tail.

Continue reading

Hoét mày trắng – Eyebrowed Thrush

P5DA0872_L640

Hoét mày trắng – Eyebrowed Thrush, Hà Nội, 11/2017

Hoét mày trắng là loài hoét có kích thước trung bình với mày trắng, sọc mắt đen, ngực trên và sườn màu da cam, cằm, bụng và phần dưới đuôi trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau ngoại trừ chim trống có đầu màu ghi xám và phần thân trên màu nâu ô liu trong khi con mái có đầu và phần thân trên có nhiều màu nâu hơn

Eye-browed thrush is medium size thrush has white supercilium, black eyeline, orange upper-breast and flanks, and white chin, belly and vent. The sexes are fairly similar however male has greyish head and olive-brown upper-part and female has a browner head and mantle.

 

Continue reading

Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing

P5DA0239_L640

Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing (langbianensis) , Đà Lạt, 12/2017

T8A_7823_L640

Hoét đuôi cụt mày trắng  – Lesser shortwing (carolinae) , Hà Nội, 10/2017.

Hoét đuôi cụt mày trắng Nepal (B. l. nipalensis) là một trong năm phân loài Hoét đuôi cụt mày trắng (hbw). Con trống có phần thân trên màu xanh da trời xám nhạt với nhiều điểm xanh da trời nhạt phân tán trên ngực và sườn màu trắng trong khi con mái có phần thân trên màu nâu đỏ với cổ họng, bụng và dưới đuôi trắng và có nhiều điểm nâu đỏ phân tán trên ngực và sườn màu trắng. Cả con trống và con mái đều có đuôi ngắn và có sọc trắng trên mắt.

This lesser short-wing or Nepal lesser shortwignn (Brachypteryx leucophris nipalensis),  is one of five subspecies of lesser short-wing (hbw). The male has pale slaty-blue upper-part with light blue diffuse scaling on white breast and franks while the female has rufous-brown upper-part, white throat, belly and vent and reddish brown diffuse scaling on white breast and franks. Both sexes has short tail and white supercilium.

Continue reading

Chìa vôi trắng – White Wagtail

P5DA0085_L640

Chìa vôi trắng – Amur Wagtail, Hồ Tây, Hà Nội, 11/2017.

Chìa vôi Amur là một trong chín phân loài đã được xác định của loài Chìa vôi trắng. Phần thân trên đen của chim (bao gồm cả đỉnh đầu, gáy, lưng, phần trên của đuôi, và mông) rất nổi bật với phần trắng trên cằm, cổ họng, mặt và phần thân dưới. Chim có cảng chân, bàn chân và mỏ màu xám đen với điểm đen nhất là đầu mỏ.

Amur Wagtail (Motacilla alba leucopsis) is one among nice identified White Wagtail. It’s black upper parts (including crown, nape, back, uppertail -coverts, rump),  beautifully contrast with white chin, throat , face and underpart. It has dark grey leg, feet and bill with darkest at the tip.

Continue reading

Hoét Nhật Bản – Japanese Thrush

T8A_6956_L640

Hoét bụng trắng/ Hoét Nhật bản (con trống) – Japanese Thrush/ Grey Thrush (male), Hà Nôi, 10/2017

T8B_0099_L640

Hoét bụng trắng/ Hoét Nhật bản (con mái) – Japanese Thrush/ Grey Thrush (female)

Hoét bụng trắng là hoét có kích thước trung bình. Chim trống và mái rất khác nhau. Chim trống có đầu và ngực màu đen, lưng và đuôi màu xanh da trời nhạt và cánh màu xám. Chim mái có phần thân trên màu nâu với cổ họng, ngực và hông trắng với sườn màu da cam đậm. Cả chim trống và mái đều có điểm đen tại hông và sườn. Chim thường di cư từ Trung Quốc và Nhật Bản đến Việt Nam và Lào vào mùa đông.

The Japanese thrush is a mid-sized thrush. Male and female are very different. The male has a black head and breast, dark blue back and upper-tail, and grey wings. The female is brown above and has a white throat, breast and belly, washed with rusty orange on the flanks. Both sexes have black spots at belly and flanks. They migrate from China or Japan to Vietnam, Lao in winter

Continue reading

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher

T8A_5126_L640-2

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher, Hà Nội, 10/2017.

Đớp ruồi xám nhạt (con trống) có bộ lông màu xanh nhạt đặc trưng và có một sọc đen không liên tục từ mắt đến phần trên của mỏ. Chim có phần thân dưới (từ cổ đến đuôi) màu xám. Chim mái khác chim đực ở phần lưng màu nâu và mặt trên của đuôi màu nâu đỏ

The male pale blue flycatcher has distinctive pale blue plumage and has a dark discontinuous streak between the eyes and above the bill.  It has greyish underparts from throat to vent. The female is different with brown back and reddish brown upper tail.