Chim di đá – Scaly-breasted Munia

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Cần Giờ, 12/2021

Mô tả:

Chim di đá có phần thân trên màu nâu, mỏ rộng và tối màu, phần thân dưới nổi bật với vảy xếp màu da (từ ngực đến sườn) và đuôi màu nâu.

Description:

Scaly-breasted munia has brown upper-part, a dark conical bill, distinctive scale-like feather markings on underpart (from breast to flanks) and a brown tail.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading

Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

P5DA1124_L2048

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher, Di Linh, 2/2020

Mô tả:

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Description:

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Hoét mày trắng – Eyebrowed Thrush

P5DA0931_L2048

Hoét mày trắng – Eyebrowed Thrush, Hà Nội, 11/2017

Mô tả:

Hoét mày trắng là loài hoét có kích thước trung bình với mày trắng, sọc mắt đen, ngực trên và sườn màu da cam, cằm, bụng và phần dưới đuôi trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau ngoại trừ chim trống có đầu màu ghi xám và phần thân trên màu nâu ô liu trong khi con mái có đầu và phần thân trên có nhiều màu nâu hơn

Description:

Eye-browed thrush is medium size thrush has white supercilium, black eyeline, orange upper-breast and flanks, and white chin, belly and vent. The sexes are fairly similar however male has greyish head and olive-brown upper-part and female has a browner head and mantle.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing

P5DA0237_L2048

Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing (langbianensis) , Đà Lạt, 12/2017

T8A_7823_L640

Hoét đuôi cụt mày trắng  – Lesser shortwing (carolinae) , Hà Nội, 10/2017.

Mô tả:

Hoét đuôi cụt mày trắng Nepal (B. l. nipalensis) là một trong năm phân loài Hoét đuôi cụt mày trắng. Con trống có phần thân trên màu xanh da trời xám nhạt với nhiều điểm xanh da trời nhạt phân tán trên ngực và sườn màu trắng trong khi con mái có phần thân trên màu nâu đỏ với cổ họng, bụng và dưới đuôi trắng và có nhiều điểm nâu đỏ phân tán trên ngực và sườn màu trắng. Cả con trống và con mái đều có đuôi ngắn và có sọc trắng trên mắt.

Description:

This lesser short-wing or Nepal lesser shortwignn (Brachypteryx leucophris nipalensis),  is one of five subspecies of lesser short-wing (hbw). The male has pale slaty-blue upper-part with light blue diffuse scaling on white breast and franks while the female has rufous-brown upper-part, white throat, belly and vent and reddish brown diffuse scaling on white breast and franks. Both sexes has short tail and white supercilium.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Hoét Nhật Bản – Japanese Thrush

 

P5DA7636_L2048

Hoét bụng trắng (con trống) – Japanese Thrush (male), Hà Nôi, 11/2018

P5DA5378_L2048

Hoét bụng trắng(con mái) – Japanese Thrush (female), Hà Nội, 11/2018

Mô tả:

Hoét bụng trắng là hoét có kích thước trung bình. Chim trống và mái rất khác nhau. Chim trống có đầu và ngực màu đen, lưng và đuôi màu xanh da trời nhạt và cánh màu xám. Chim mái có phần thân trên màu nâu với cổ họng, ngực và hông trắng với sườn màu da cam đậm. Cả chim trống và mái đều có điểm đen tại hông và sườn. Chim thường di cư từ Trung Quốc và Nhật Bản đến Việt Nam và Lào vào mùa đông.

Description:

The Japanese thrush is a mid-sized thrush. Male and female are very different. The male has a black head and breast, dark blue back and upper-tail, and grey wings. The female is brown above and has a white throat, breast and belly, washed with rusty orange on the flanks. Both sexes have black spots at belly and flanks. They migrate from China or Japan to Vietnam, Lao in winter

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher, Đà Lạt, 10/2018.

Mô tả:

Đớp ruồi xám nhạt (con trống) có bộ lông màu xanh nhạt đặc trưng và có một sọc đen không liên tục từ mắt đến phần trên của mỏ. Chim có phần thân dưới (từ cổ đến đuôi) màu xám. Chim mái khác chim đực ở phần lưng màu nâu và mặt trên của đuôi màu nâu đỏ

Description:

The male pale blue flycatcher has distinctive pale blue plumage and has a dark discontinuous streak between the eyes and above the bill.  It has greyish underparts from throat to vent. The female is different with brown back and reddish brown upper tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading