Cú lợn lưng xám phía đông – Eastern Barn owl, Sơn Trà

IMG_7869_ES_1440

The eastern barn owl is considered a subspecies of barn owl group (including American barn owl và the western barn owl). They are native to southeast Asia and Australasia. They also hunt by day, specialize in hunting animals on the ground and nearly all of their food consists of small mammals which they locate by sound, their hearing being very acute. They mate for life unless one of the pair gets killed, when a new pair bond may be formed. The female does all the incubation, and she and the young chicks are reliant on the male for food.

Cú lơn lưng xám phía đông đươc xem làm môt phân loài của cú lợn lưng xám (gồm cú lợn lưng xám Châu Mỹ, và cú lợn lưng xám phía Tây). Chúng sinh sống bản đia tại Đông Nam Á và Châu Úc. Chúng săn mồi cả ban ngày đặc biêt là săn con mồi trên mặt đất và thường là những con động vật có vú cỡ nhỏ bằng cách đinh vi chính xác vị trí con mồi bằng âm thanh. Chúng kết đôi chọn đời và chỉ kết đôi lại khi một con bị chết. Con mái ấp trứng hoàn toàn, con trống phụ trách kiếm mồi cho cả con mái và con non.

Continue reading

Gà rừng đỏ Tai trắng Châu Á (Con Trống) – Male Asian Junglefowl with White Ear- Sơn Trà, Việt Nam

IMG_7566_ES_1440

The male Red Jungle Fowl are colorful with white ear patches and grey legs, while the domestic chicken often have red ear and pinkish or yellow legs . They are super shy bird and can fly and often roost in the tree. They are one of four in the gallus species in Vietnam. Similar to other birds in phasianidae family, the male will not participate in incubating or raising chick.

Gà rừng đỏ tai trắng (con trống) có rất nhiều màu lông với dái tai màu trắng chân xanh ngọc trong khi gà nhà thường chỉ khác có dái tai màu đỏ và chân màu hồng nhạt hoặc vàng. Chúng rất nhát và có thể bay và thường đậu ở trên cây. Đây là một trong bốn loài gà trong chi gà rừng tại Việt Nam. Giống như nhiều loài chim khác trong họ Trĩ, con trống không tham gia vào việc ấp trứng hay nuôi nấng các con non

Continue reading

Cò nhạn, Cò ốc, Asian Openbill Stork, (Thung Nham, Ninh Bình, 4/2017)

IMG_4479_ES_1440

It is greyish or white with glossy black wings and tail and the adults have a gap between the arched upper mandible and recurved lower mandible. Although resident within their range (from mainly in the Indian subcontinent and Southeast Asia), they make long distance movements in response to weather and food availability. The photo is an adult Asian Openbill was seen in Thung Nham, Ninh Binh during breeding season.

Cò nhạn có màu lông xám hoặc trắng với đuôi và cánh đen bóng. Cò nhạn trưởng thành có khe hở giữa phần mỏ cong trên và mỏ dưới cong ngược lại. Mặc dù thường cư trú trong khu vực của nó (chủ yếu tại Ấn độ và Đông Nam Á), nhưng chúng cũng có thể thực hiện những chuyến đi dài do điều kiện thời tiết và nguồn thức ăn. Ảnh trên là một Cò nhạn trưởng thành được quan sát tại Thung Nham, Ninh Bình trong mùa sinh sản. Continue reading