Gà lôi hông tía – Siamese Fireback

P5DA9214_L2048

Gà lôi hông tía (con trống) – Siamese Fireback (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Gà lôi hông tía là loài lớn trong họ Trĩ. Con trống dài khoảng 60 cm. Con trống có lông xám với mặt đỏ đậm, mào đen mỏng, lòng mắt màu nâu đỏ, trên trước đuôi nhiều vảy nâu đỏ bóng, đuôi dài cong màu đen và chân và cảng chân màu đỏ. Con mái có lông màu nâu với cánh và đuôi nhiều vảy đen trắng.

Description:

Siamese Fireback is large sized bird under the Phasianidae family.  The male is about 60 cm long. It has a grey plumage with an extensive red facial skin,  thin black crest, reddish brown iris, glossy reddish brown scaly rump, long curved blackish tail and crimson legs and feet. The female is a brown bird with blackish scaly wing and tail feathers.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA9323_L2048

Gà lôi hông tía – Siamese Fireback, Nam Cát Tiên, 4/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s