Gà lôi hông tía – Siamese Fireback

P5DA9214_L2048

Gà lôi hông tía (con trống) – Siamese Fireback (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Gà lôi hông tía là loài lớn trong họ Trĩ. Con trống dài khoảng 60 cm. Con trống có lông xám với mặt đỏ đậm, mào đen mỏng, lòng mắt màu nâu đỏ, trên trước đuôi nhiều vảy nâu đỏ bóng, đuôi dài cong màu đen và chân và cảng chân màu đỏ. Con mái có lông màu nâu với cánh và đuôi nhiều vảy đen trắng.

Description:

Siamese Fireback is large sized bird under the Phasianidae family.  The male is about 60 cm long. It has a grey plumage with an extensive red facial skin,  thin black crest, reddish brown iris, glossy reddish brown scaly rump, long curved blackish tail and crimson legs and feet. The female is a brown bird with blackish scaly wing and tail feathers.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana

5D4A8957_L2048

Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana, Vân Long 09, 2017

Mô tả:

Gà lôi nước là thành viên trong họ chim lội nước có thể dễ dàng nhận ra với chân và móng rất lớn giúp chúng có thể đi trên những cây nổi trên mặt hồ nông. Mặc dù gà lôi nước có thể bơi nhưng chúng thường thích đi trên cây nổi hơn. Gà lôi nước có mảng lông phía sau cổ màu vàng sáng. Khi bay, cánh của chim có màu trắng.

Description:

Pheasant-tailed jacana is a member of the Jacanidae family of wading birds that are readily identifiable by their huge feet and claws that have adapted them well to walk on floating vegetation in shallow lakes. Even though the jacanids can swim, they prefer to walk on floating vegetation. On the nape of the neck of jacanids, there is a patch of brilliant, gleaming gold feathers. The wings are dazzlingly white in flight.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Gà lôi trắng Beli – Lophura nycthemera beli

A7E08796_L640

Gà lôi trắng Beli (con trống) – Lophura nycthemera beli (male), Bạch Mã 8/2017

Mô tả:

Gà lôi trắng Beli là một trong 15 phân loài gà lôi trắng có chiều dài từ 50–125 cm. Con trống có bộ lông hai màu, trắng ở trên lưng, đuôi và đen ở phía bụng và ngực,  chân đỏ, da mặt đỏ. Một đặt điểm dễ thấy của gà lôi trắng Beli là có một dải rộng màu trắng chạy dọc theo hai bên cổ, lông dài ở ngực. Lông trên lưng có những vân đen mảnh xen kẽ với vân trắng, đuôi màu đen có nhiều vân trắng hẹp. Cánh của gà màu đen với một vài vân trắng. Mắt của gà lôi trắng beli màu nâu da cam hay vàng.

Description:

Lophura nycthemera beli is one of the 15 recognized subspecies of the silver pheasant with the length from 50-125 cm. Males have white upperparts and tail (most feathers with some black markings), while their underparts and crest are glossy bluish-black, face and foots are red. One of the most noticeable features is long white feathers along their neck, and chest. The white feathers in their back  and tail have many black lines. Contrarily,  their wings are black with many white markings and stripes throughout the feather. Eyes of Lophura nycthemera beli is orange or yellow.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading