Bông lau đít đỏ – Northern Sooty headed bulbul

Bông lau đít đỏ – Northern Sooty headed bulbul, Đông Anh, 12/2020

Mô tả:

Bông lau đít đỏ là loài có kích thước nhỏ trong nhóm chào mào (khoảng cm). Chim có thân trên màu nâu, cổ thân dưới màu trắng, đầu đen có mào nhỏ, lông bao đuôi màu đỏ.

Description:

Northern is small sized species in bulbul group (about cm). It has grey-brown upperparts and whitish neck and underparts, prominent black head with a small crest, red vent.

Continue reading

Bông lau đít vàng – Southern sooty-headed Bulbul

Bông lau đít vàng –  Southern sooty-headed bulbul, Đà Lạt, 07/2022

Mô tả:

Bông lau đít vàng là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông vàng dưới đuôi

Description:

Southern sooty-headed bulbul is pretty small bird with grey-brown upperparts and whitish underparts, black head with a small crest, yellow patch on the undertail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading