Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler

P5DA2622_L2048.jpg

Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler, 10/2019, Fanxipan

Mô tả:

Khướu mỏ cong là loài có kích thước trung bình trong nhóm họa mi đất (khoảng 20 cm). Chim có mỏ đen, dài, cong nổi bật (trắng dần phía đầu mỏ), đầu xám, cổ họng trắng với nhiều sọc đen nhỏ và toàn thân màu nâu.

Description:

Sickle-billed scimitar babbler is medium sized in scimitar babbler group (about 20 cm). It has distinctively very long, slender and sharply downturned blackish bill (paler to the tip), greyish head, whitish throat with dark streaks and brown plumage. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

20191019_Fansipan_T9F05622_L2048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s