Exploring Xuan Lien National Reservation Area

Posted in Birds, External Source, Primates, Squirrels, Video, Xuan Lien | Leave a comment

Cú lợn lưng xám phía đông – Eastern Barn owl, Sơn Trà

IMG_7869_ES_1440

The eastern barn owl is considered a subspecies of barn owl group (including American barn owl và the western barn owl). They are native to southeast Asia and Australasia. They also hunt by day, specialize in hunting animals on the ground and nearly all of their food consists of small mammals which they locate by sound, their hearing being very acute. They mate for life unless one of the pair gets killed, when a new pair bond may be formed. The female does all the incubation, and she and the young chicks are reliant on the male for food.

Cú lơn lưng xám phía đông đươc xem làm môt phân loài của cú lợn lưng xám (gồm cú lợn lưng xám Châu Mỹ, và cú lợn lưng xám phía Tây). Chúng sinh sống bản đia tại Đông Nam Á và Châu Úc. Chúng săn mồi cả ban ngày đặc biêt là săn con mồi trên mặt đất và thường là những con động vật có vú cỡ nhỏ bằng cách đinh vi chính xác vị trí con mồi bằng âm thanh. Chúng kết đôi chọn đời và chỉ kết đôi lại khi một con bị chết. Con mái ấp trứng hoàn toàn, con trống phụ trách kiếm mồi cho cả con mái và con non.

Continue reading

Posted in Birds, Image, Son Tra, Text | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Gà rừng đỏ Tai trắng Châu Á (Con Trống) – Male Asian Junglefowl with White Ear- Sơn Trà, Việt Nam

IMG_7566_ES_1440

The male Red Jungle Fowl are colorful with white ear patches and grey legs, while the domestic chicken often have red ear and pinkish or yellow legs . They are super shy bird and can fly and often roost in the tree. They are one of four in the gallus species in Vietnam. Similar to other birds in phasianidae family, the male will not participate in incubating or raising chick.

Gà rừng đỏ tai trắng (con trống) có rất nhiều màu lông với dái tai màu trắng chân xanh ngọc trong khi gà nhà thường chỉ khác có dái tai màu đỏ và chân màu hồng nhạt hoặc vàng. Chúng rất nhát và có thể bay và thường đậu ở trên cây. Đây là một trong bốn loài gà trong chi gà rừng tại Việt Nam. Giống như nhiều loài chim khác trong họ Trĩ, con trống không tham gia vào việc ấp trứng hay nuôi nấng các con non

Continue reading

Posted in Birds, Image, Son Tra, Text | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Chim Trảu đuôi xanh – Blue-tailed bee-eater

IMG_7699_ES_1440

Chim trảu đuôi xanh (hay còn gọi là chim ăn ong) thuộc bộ Sẻ trong Họ Trảu (Meropidae) có chiều dài khoảng 30cm kể cả lông đuôi. Bộ lông màu xanh, hai cánh có màu xanh đậm, đầu cánh nhọn, phần lưng trên có màu vàng. Khi bay thấy rõ đuôi màu xanh với các lông đuôi giữa dài; họng vàng; ngực nâu; mỏ dài cong xuống

Nguồn thức án chính cảu chim trảu là côn trùng bay. Chúng đào hang làm tổ từ tháng 2-5 ở các bờ đất cát.

 

Continue reading

Posted in Birds, Image, Son Tra, Text | Tagged , , , | Leave a comment

Chim Manh Lớn- Richard’s pipit, Summer 2017 in Ninh Bình

IMG_7165_ES_1440

Chim Manh Lớn  có thân dài 17–20 cm, cân nặng 25–36 g và sải cánh dài 29 đến 33 cm. Đây là loài chim mảnh khảnh và thường đứng rất thắng, chân dài màu nâu vàng, đuôi dài với lông ngoài màu trắng và mỏ dài màu đen với chân mỏ hơi vàng. Chúng thường sinh sống ở các vùng mở, đặc biệt là vùng đồng bằng phẳng, đồng cỏ, thảo nguyên và đất canh tác, thích những nơi màu mỡ, môi trường ẩm ướt.

Continue reading

Posted in Birds, Image, Text, Van Long | Tagged , , , | Leave a comment

Free eagle to wildlife

This eagle was freed back to wildlife.

 

 

Continue reading

Posted in Birds, Hanoi Center, Video | Tagged , | Leave a comment

Sáo đá mỏ vàng – Great Myna, Xuân Thủy, Summer 2017

IMG_6426_ES_1440

Chim sáo đá trưởng thành có kích thước khoảng 25 cm, trọng lượng từ 95-103 g, phần trên hoàn toàn xám đen, phần dưới mầu xám đậm, mở vàng chân vàng, lông cuối đuôi và cánh có màu trắng.

Chim s

Continue reading

Posted in Birds, Image, Text, Xuan Thuy | Tagged , , , , | Leave a comment