Hút mật họng hồng – Van Hasselt’s sunbird

P5DA4890_L640

Hút mật họng hồng (con trống non) – Van Hasselt’s sunbird (male juvenile), Thác Mai, 8/2018

Hút mật họng hồng là chim hút mật có kích thước nhỏ (khoảng 10 cm). Chim trống có đỉnh đầu màu xanh lá cây sáng, cổ hồng, thân trên đậm màu và ngực màu đỏ tối. Chim mái giống như chim mái hút mật khác có thân trên màu olive nhạt, thân dưới mùa vàng nhạt.

Van Hasselt’s sunbird is very small sunbird (about 10 cm). The male has green crown, purple throat, dark upperparts and dark red lower breast. The female is similar to other sunbird female with dull olive upperparts, dull yellow underparts.

Gõ kiến nâu cổ đỏ – Bay woodpecker

P5DA5023_L640

Gõ kiến nâu cổ đỏ (con trống non) – Bay woodpecker (male juvenile), Cúc Phương, 8/2018

Gõ kiến nâu cổ đỏ là loài gõ kiến có kích thước trung bình trong họ gõ kiến (khoảng 28 cm). Phần lớn bộ lông chim có màu nâu đậm tối với nhiều kẻ sọc nâu nhạt và đen trên cánh và đuôi, mỏ dài nhạt màu. Chim trống có một mảng đỏ ở cổ trong khi chim mái không có.

Bay woodpecker is medium sized species in woodpecker group (about 28 cm). It has mostly dark rufescent plumage with heavily rufous and black streaks in it wing and outer-tail, long pale bill. The male has a small red patch in it’s neck but no red patch in female.

Continue reading

Mỏ rộng đen – Dusky broadbill

P5DA4742_L640

Mỏ rộng đen – Dusky broadbill, Thác Mai, 8/2018

Mỏ rộng đen là loài có kích thước lớn nhất trong năm loài mỏ rộng ở Việt Nam (khoảng 28 cm). Bộ lông chim hầu hết màu đen, chỉ ngực trên màu vàng với mỏ lớn màu hồng, và mảng nhỏ màu trắng tại gốc lông cánh chính. Chim trống và chim mái giống nhau

Dusky broadbill is the biggest bird among five broadbill species in Vietnam (about 28 cm). It has a black plumage with with contrasting huffish throat and massive pink bill, and small white patch at base of primaries.  Both sexes are alike.

P5DA4372_L640

 

Te vặt – Red-wattled Lapwing

P5DA3153_L640

Te vặt – Red-wattled Lapwing, Mã Đà, 8/2018

Te vặt là một loài chim lớn trong nhóm chim lội (khoảng 35 cm). Chim có đầu đen với mảng trắng nổi bật sau tai và mỏ đỏ với đỉnh mỏ đen, lưng và cánh màu nâu nhạt, thân dưới màu trắng, và chân dài màu vàng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Red-wattled lapwings are large species in  wader group (about 35 cm). It has black head  with distinctive white patch at ear-covert and a black-tipped red bill,  light brown back and wing, white underparts and very long yellow legs. Both sexes are similar

Continue reading

Cu rốc đầu đen – Blue-eared barbet

P5DA3660_L640

Cu rốc đầu đen (con trống) – Blue-eared barbet (male), Thác Mai, 8/2018

P5DA3941_L640

Cu rốc đầu đen (con mái) – Blue-eared barbet (female), Thác Mai, 8/2018

Cu rốc đầu đen là một loài có kích thước nhỏ trong họ cu rốc (khoảng 17 cm). Lông chim chủ đạo màu xanh lá cây với đỉnh đầu đen, vạch nhỏ đen giữa cổ họng và ngực, cổ họng và tai màu xanh da trời. Chim trống có mảng nhỏ mầu đỏ trên và dưới tai trong khi con cái có màu da cam.

Blue-eared barbet is small sized species in barbet group (about 17 cm). It generally has green plumage with black forehead, very narrow black band between throat and breast, blue throat and  ear-coverts. The male has red markings above and below the ear-coverts while it is more orange in the female.

Continue reading

Chim xanh trán vàng – Golden-fronted Leafbird

P5DA4248_L640

Chim xanh trán vàng  – Golden-fronted Leafbird, Thác Mai, 8/2018

Chim xanh trán vàng là loài có kích thước tương tự như các loài chim xanh khác tại Việt Nam (khoảng 18 cm). Lông chim có màu xanh lá cây là chủ đạo, nổi bật với mặt và cổ họng màu đen và đỉnh đầu màu vàng. Chim được phân biệt với các phân loài chim xanh trán vàng khác do thiếu viền màu vàng dưới vòng cổ.

Golden-fronted leafbird is same size as other species in leafbird grourp in Vietnam (about 18 cm). It has green plumage with a distinctive black face, throat and orange forehead. It is distinguishes from other sub-species of golden-fronted leafbird  since it lacks obvious yellow lower border to bib.

Continue reading

Mỏ rộng hồng – Banded broadbill

P5DA2879_L640

Mỏ rộng hồng (con trống) – Banded broadbill (male), Mã Đà, 8/2018

Mỏ rộng hồng là một trong năm loài mỏ rộng có tại Việt Nam. Chim có kích thước khoảng 22 cm. Chim có lông đầu màu đỏ bordeaux với vòng mắt xanh da trời sáng và mỏ lớn nổi bật màu xanh lam ngọc, thân dưới màu đỏ nhạt hơn và cánh màu đen với những mảng vàng sáng xen lẫn. Chim mái tương tự chim trống chỉ khác là không có vạch đen ngang ngực trên.

Banded broadbill is one of five species in broadbill group in Vietnam. It is about 22 cm long. It has vinous-reddish head with light blue eye-ring and distinctive  large turquoise blue bill, duller reddish underparts and black wing with broad light yellow band on flight feathers. The female is similar to the male but does not have narrow blackish band across upper breast.

Continue reading