Cu luồng – Grey capped emerald Dove

P5DA9696_L640

Cu luồng (con mái) – Grey capped emerald Dove (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Cu luồng có kích thước trung bình trong họ chim bồ câu (khoảng 25 cm). Chim có lưng và cánh màu xanh lục với đuôi cánh và đuôi màu đen, đỉnh đầu và lông mày trắng, mỏ đỏ và thân dưới đến vai màu nâu đậm. Chim trống và mái giống nhau ngoại trừ mảng trắng trên vai chim trống.

The common emerald dove medium-sized pigeon, (about 25 cm) in length. It has bright emerald green back and wings with blackish flight feathers and tail, white forehead and eyebrow, red beak and dark brown shoulder and underparts. Male and female look similar except  white patch on the edge of the shoulders on male.

Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter

P5DA7485_L640

Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter, Nam Cát Tiên, 4/2018

Bắp chuối mỏ dài có kính thước trung bình lớn trong họ hút mật (khoảng 14 cm). Không giống như các loài hút mật khác, chim trống và mái rất giống nhau. Chúng nổi bật với mỏ dài cong xuống, đầu xám với vành mắt không tròn. Chúng đều có thân trên xanh olive và thân dưới màu vàng nhạt.

Little spiderhunter is medium large sized bird in sunbird family (15 cm).  Unlike others sunbirds, both sexes are identical. They have distinctive long downcurved beak, slaty-grey head with broken whitish eyering, whitish throat. They all have greenish olive above and pale yellow below.

Hút mật bụng hung – Ruby-cheeked Sunbird

T8C_1191_S640

Hút mật bụng hung (con trống) – Ruby-cheeked Sunbird (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

Hút mật bụng hung có kích thước trung bình trong họ hút mật (khoảng 10 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có đầu và thân trên xanh óng đậm, mảng tai màu nâu ruby, cổ họng và ngực trên màu nâu đậm và thân dưới màu vàng. Chim mái có thân trên màu xanh olive và thân dưới màu vàng giống chim trống.

Ruby-cheeked sunbird is small sized bird in sunbird family (about 10 cm). Male and female are different. Male has distinctive iridescent dark green head and upperparts, copper-red ear-coverts, dark rufous throat and upper breast, and yellow underparts. Female has green-olive upperparts and yellow below as the male.

Đuôi cụt đầu xám – Blue rumped pitta

P5DA8540_L640

Đuôi cụt đầu xám (con trống) – Blue rumped pitta (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

P5DA8110_L640

Đuôi cụt đầu xám (con trống) – Blue rumped pitta (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

Đuôi cụt đầu xám có kích thước trung bình trong họ Đuôi cụt (khoảng 22 cm). Chim trống và chim mái tương đối giống nhau. Chim trống có đầu màu nâu sáng trên đỉnh đầu, chuyển dần xuống gáy thành xanh da trời, ngực và hông màu nâu, lưng màu xanh lá cây nhạt. Màu lông chim mái giống chim trống nhưng nhạt hơn.

Blue rumped pitta is medium sized bird in  Pittidae family (22 cm). Male and female are little different. Male . Male has rufous-lilac on forehead and forecrown, becoming bright blue on hindcrown and nape, buffish breast and belly and greenish back. Female is duller and less blue in rump and nape.

Continue reading

Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta

P5DA7117_L640

Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta, Nam Cát Tiên, 4/2018

Đuôi cụt cánh xanh có kích thước nhỏ trong họ Pitta (chỉ khoảng 19 cm). Chim rất nhiều màu với đầu màu đen và lông mày nâu sáng, cổ họng trắng, thân trên xanh da trời nhạt, cánh xanh da trời đậm, thân dưới màu nâu sáng và dưới đuôi màu đỏ. Khi bay thấy rõ hai mảng trắng trên cánh. Chim trống và chim mái giống nhau.

Blue winged pitta is small species in Pittidae family (about 19 cm). It is a colourful bird with a black head and buff supercilium, a white throat, light blue upper-parts, blue wings, buff underparts and a reddish vent area. In flight, it has very large white patch on primaries. Both sexes are identical.

Continue reading

Sả vằn – Banded Kingfisher

T8C_0929_S640

Sả vằn (con trống) – Banded Kingfisher (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

T8C_1121_S640

Sả vằn (con mái) – Banded Kingfisher (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Sả vằn là chim có kích thước trung bình trong họ Sả (khoảng 20 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có thân trên rất nổi bật với sọc đen và xanh da trời, đỉnh đầu và lông quanh mặt mầu nâu. Chim mái có sọc nâu xen lẫn đen từ đầu xuống hết lưng. Cả chim trống và chim mái đều có mỏ lớn màu hông, thân dưới trắng và mào ngắn.

Banded kingfisher is medium sized bird in Kingfisher family (about 20 cm). Male and female look very different. The male has distinctive blue banding upperparts, blue crown and brown facial plumage. The female has rufous and black banding on the head and upperparts. Both sexes have a lagre pink bill, white underparts and a short crest.